fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

d krajobrazuKolejny raz w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. W tym roku hasłem przewodnim było drzewo. Z tej okazji uczniowie klasy czwartej na zajęciach przyrody rysowali swoje drzewa, które teraz możemy podziwiać na naszej szkolnej gazetce. W środę lekcja przyrody odbyła się na terenie przykościelnym. W czasie spaceru rozpoznawaliśmy drzewa tutaj rosnące: lipy, klony, dęby, jesiony, cisy oraz żywotniki ; na podstawie zmierzonego obwodu szacowaliśmy niektórych wiek.

zespol pmp

Początek strony