1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

s szkolyDnia 29 września br. obchodziliśmy Święto Szkoły. Tego dnia upamiętniliśmy śmierć naszego patrona. Ksiądz Piotr Skarga zmarł 27 września 1612 roku. W tym roku data ta wypadła w niedzielę, stąd przesunięcie naszego świętowania na wtorek. Podkreśliliśmy wagę tego wydarzenia strojem halowym.
Obchody tradycyjnie już rozpoczęły się od Uroczystej Mszy Świętej, w trakcie której nasi pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Nasi czwartoklasiści zostali przyjęci w poczet Małych Patriotów - naszego szkolnego projektu promującego wartości patriotyczne. Słowami wiersza W. Bełzy zadeklarowali swoją gotowość do pielęgnowania miłości do Ojczyzny. Ksiądz Dyrektor rozdał im spinki patriotyczne - znak odpowiedzialności za wartości.
Po Mszy Świętej Dyrekcja przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Poczet Sztandarowy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem patrona.
Nie zabrakło też części artystycznej. Młodzież z klasy ósmej, wspierana przez naszych absolwentów Wojciecha Banasika i Oskara Urbana, pod kierunkiem p. Martyny Kaczmarskiej, zaprezentowała program słowny "Po co nam autorytety? Skarga - Wyszyński - Wojtyła - mmiędzypokoleniowej dialog o moralności i etyce". Program odwoływał się do słów patrona, Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II. Skierowany był do uczniów z klas 4 - 8. Młodsi uczniowie, przygotowywali w tym czasie pracę plastyczne o ks. Piotrze Skardze.
Świętowanie zakończyliśmy słodkim upominkiem od Dyrekcji.
Dziękujemy wszystkim Gościom za obecność.

 

zespol pmp

Początek strony