1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

wyboryJuż 25 września br. odbędą się Szkolne Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przeprowadzone zostaną podczas godzin wychowawczych. Głos oddajemy poprzez umieszczenie karty wyborczej w specjalnie przygotowanej urnie wyborczej.
Chcemy już od najmłodszych lat uczyć Was wzorowych postaw społeczno - obywatelskich. Organizowane w szkole wybory są w pełni demokratyczne, czyli powszechne, bezpośrednie, równe i tajne. Nazwiska zgłoszonych kandydatów zostaną umieszczone na profesjonalnie przygotowanych kartach wyborczych. Przypominamy, iż przy nazwisku wybranego kandydata należy postawić X. Wybieramy tylko jedno spośród wymienionych nazwisk.
Reprezentanci wybrani w klasach są w trakcie kampanii wyborczej. Zachęcamy do prezentowania swoich postulatów poprzez przygotowanie plakatów. W związku z ograniczeniami epidemicznymi, przewidujemy zorganizowanie i przeprowadzenie tylko jednej debaty przedwyborczej, która będzie niepowtarzalną okazją do zadania pytań naszym kandydatom. Oczywiście pamiętajmy wówczas o reżimie sanitarnym.

Prosimy, by w dniu głosowania mieć przy sobie legitymację szkolną!
Nad przebiegiem kampanii wyborczej i przebiegiem samego głosowania będzie czuwała Szkolna Komisja Wyborcza i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Po zakończonym głosowaniu Komisja wraz z opiekunami liczy głosy i ogłasza wyniki.

Początek strony