1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

5b m azjiKlasa 5b uczestniczyła niedawno w niezwykłej lekcji dotyczącej języków świata i historii powstania i zmieniania się pisma w Muzeum Azji i Pacyfiku. Mieliśmy wówczas okazję uświadomić sobie, jak wielką wagę dla kultury danego regionu świata mają języki i dialekty, a także jak bardzo współczesne pismo, różni się od tego stosowanego przez mniej rozwinięte cywilizacje. Liczymy na więcej takich fascynujących spotkań z historią i geografią.

 

Początek strony