1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

koniec 818 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00 miało miejsce Uroczyste Zakończenie Szkoły Podstawowej. Po raz pierwszy w historii, żegnaliśmy absolwentów klas ósmych. Uroczystości rozpoczęliśmy od wspólnej Mszy Świętej, podczas której Ksiądz Dyrektor przekazał Boże błogosławieństwo dla Uczniów na ich kolejne lata edukacji i rozwoju duchowego.


Następnie Grono Pedagogiczne, Rodzice, Rodziny i Uczniowie, zgromadzili się w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Anna Żak zabrała głos w imieniu Dyrekcji i Nauczycieli. W przemówieniu wspomniana została historia szkoły, to, w jaki sposób przez ostatnie lata, staraliśmy się kształtować umysły, umiejętności, ducha naszych podopiecznych. Pani Dyrektor z rozrzewnieniem wspomniała początki naszych wychowanków w murach szkoły. Podsumowała codzienną, wytężoną pracę Uczniów, Nauczycieli, pracowników, wszystkich, którzy razem tworzyli niepowtarzalną atmosferę wzajemnego szacunku i wsparcia w naszej społeczności. Podkreślone zostały sukcesy małe i duże, które udało nam się osiągnąć w czasie tej wędrówki młodych ku dorosłości i kształtowaniu ich osobowości. Wspomniano także, jak wielką wagę przywiązywaliśmy do tego, by nasi wychowankowie oprócz odebranego wykształcenia, nade wszytko mieli szansę pogłębić swoją wiarę, miłość do Ojczyzny, poczucie tożsamości narodowej, a tym samym nieustannie wzrastali do pełni człowieczeństwa. Rodzicom zostały przekazane gratulacje i serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci, wspieranie ich w upadkach i wzlotach oraz zaangażowanie w życie szkoły.
Wyrazy uznania dla pracy szkoły zostały przekazane także przez Rodziców uczniów. Po wzajemnych podziękowaniach, wychowawcy klas ósmych - p. Beata Nowak i p. Michał Kucwaj, przystąpili do rozdania świadectw Ukończenia Szkoły Podstawowej. Uczniowie odebrali także pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wychowawcy pogratulowali klasom imponujących wyników w nauce i życzyli powodzenia w przyszłości, po czym nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów rozdali nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, reprezentantów szkoły w zawodach, uczniów udzielających się w akcjach charytatywnych wspieranych przez szkołę.
Kolejny etap świętowania, miał już nieco mniej oficjalny charakter. Wyświetlono filmy i zdjęcia podsumowujące lata spędzone w klasach 4 - 6 i 7 - 8. Następnie Uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami spędzili po raz ostatni wspólny czas grillując na terenie naszego ogrodu. Wymieniono się pamiątkowymi wpisami w albumach i wspominano minione lata.
Dziękujemy Wam Kochani Absolwenci za wszystkie piękne chwile. Napawaliście nas dumą, a Wasza postawa, wyniki edukacyjne, mądrość i dojrzałość, pozostawia nas spokojnymi o przyszłość naszej Ojczyzny.
Pamiętajcie, że drzwi naszej szkoły są dla Was zawsze otwarte. Nie mówimy żegnajcie, a jedynie do zobaczenia!

Początek strony