1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Konkursy przedmiotowe MSCDN  MKO
Laureaci:

  • Franciszek Wrzosek – fizyka
  • Michał Stachurski – fizyka

Finaliści:

  • Maja Zięmborska – wos
  • Franciszek Wrzosek – matematyka
  • Tymon Piwowarski – matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

  • Tymon Piwowarski – laureat
  • Mieszko Maciejewski – finalista

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

  • Witold Ambroziak – laureat

Jan Paweł II – Papież Wolności

  • Artur Fąferek - finalista
Początek strony