1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Po raz kolejny, zwyczajem ubiegłych lat zaprosiliśmy w mury naszej szkoły absolwentów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi, będących aktualnie uczniami warszawskich liceów, techników i szkół zawodowych w celu podzielenia się doświadczeniami edukacyjnymi i informacjami o szkołach średnich z uczniami klas ósmych i trzecich gimnazjum.  Spotkania te pomagają uczniom z klas 8 i 3 gimnazjum w podjęciu trafnej decyzji wyboru dalszej drogi kształcenia. Forma spotkania, czyli bezpośrednie rozmowa twarzą w twarz z absolwentami wybranych szkół umożliwia pozyskanie cennych informacji zwrotnych o szkole z tzw. pierwszej ręki, czyli od ucznia, który aktualnie pobiera naukę w danej szkole. W kameralnej atmosferze łatwiej jest zadać pytanie, zapytać o to, co nas interesuje w wybranej szkole.
Spotkanie odbyło się 29 marca 2019 roku w godzinach 16.00 - 17.30 w salach gimnastycznych: zielonej i fioletowej. Na zaproszenie odpowiedziało 50 absolwentów z warszawskich szkół średnich, w tym z liceów- 41 uczniów, z technikum – 8 uczniów, z zasadniczej szkoły zawodowej – 1 uczeń. Na spotkanie przybyli także licznie uczniowie z obecnych klas ósmych i trzecich gimnazjum. Goście- uczniowie szkół średnich siedzieli przy stolikach oznaczonych nazwą szkoły, którą reprezentowali.  Na stolikach położone były również informacje dotyczące rankingu Liceów Warszawskich 2019 oraz propozycje tematów rozmów o szkole ponadgimnazjalnej np. rozmowa o poziomie nauczania, przyjazności społecznej, infrastrukturze szkoły itp. Nasi uczniowie z pewną dozą nieśmiałości podchodzili indywidualnie lub w małych 2 - 3 osobowych grupach do siedzących przy stolikach absolwentów i rozmawiali o szkole. Spotkanie ociepliła gorąca herbata, kawa i ciastka przyniesione przez uczniów naszej szkoły.
Na zakończenie spotkania każdy absolwent otrzymał pisemne podziękowanie za udział w spotkaniu, z życzeniami dalszych sukcesów w nauce, wspaniałych wyników na egzaminie maturalnym i trafnego wyboru kierunku studiów.
Spotkanie to nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc wielu osób, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję:

  • Dyrekcji Szkoły: Ks. Dyrektorowi Sylwestrowi Jeżowi i Pani Dyrektor Annie Żak za otwartość i udział w spotkaniu,
  • Pani Katarzynie Strumińskiej za zmobilizowanie uczniów do przyniesienia ciast z własnego wypieku na spotkanie,
  • Pani Barbarze Jurczyk, Martynie Kaczmarskiej, Sławomirowi Jemielitemu za zaproszenie absolwentów na spotkanie,
  • Pani Barbarze Ambroż za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku, zakupie soków, wody itp. 

Irena Świerżewska – szkolny doradca zawodowy

Początek strony