1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

19 lutego w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu o patronie Ks. Piotrze Skardze. Miał on zachęcić uczniów do zdobywania informacji o życiu, działalności, żarliwym patriotyzmie Piotra Skargi. Była to również świetna okazja do wykazania się uzdolnieniami, kreatywnością oraz umiejętnością pracy w grupie. Ponadto, konkurs o patronie rozwija w dzieciach i młodzieży poczucie przynależności społecznej oraz budzi szacunek do tradycji szkoły. Nie było to indywidualne sprawdzenie wiedzy poprzez testy. Aktywność w nim musiała wykazać cała klasa (po wcześniejszym wylosowaniu zagadnień). Formą konkursu była scenka, piosenka oraz film. Na zaprezentowanie swoich umiejętności uczniowie mieli określony czas. Wszystkie występy oceniane były przez jury, do którego należeli: Ksiądz Dyrektor Sylwester Jeż, p. Dyrektor Anna Żak, p. Dyrektor Dorota Kubik oraz p. Martyna Kaczmarska. Zwycięzcami konkursu byli:

  • Kategoria klas 1 - 3:
    Wszystkie klasy w tej kategorii zajęły pierwsze, zaszczytne miejsce.
  • Kategoria klas 4 - 6:
    1. klasa 4a,
  • Kategoria klas 7, 8, 3 gimnazjum:
    1. klasa 8a
Początek strony