1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

koledy19 grudnia 2018 roku w sali fioletowej uczniowie i wychowawcy świetlicy spotkali się na Wigilii. Początek spotkania uświetnił konkurs kolęd i pastorałek, podczas którego uczestnicy śpiewali oraz grali na instrumentach. Dzieci występowały z wielkim zaangażowaniem, za co zostały nagrodzone licznymi brawami. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, opowiadającego o narodzinach Jezusa, dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Następnie wszyscy udaliśmy się na świąteczny poczęstunek połączony ze wspólnym kolędowaniem.

Wychowawcy świetlicy

 

 

Początek strony