1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

egzamin 8Uwaga Ósmoklasiści!

W dniach 18 - 20 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbędzie się I próbny egzamin ósmoklasisty. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze w gmachu głównym szkoły. Egzaminy będą rozpoczynały się od godz. 9:10, jednakże prosimy stawić się pod wyznaczoną salą o 9:00. W trakcie odbywania się egzaminów obowiązuje strój galowy. W te dni lekcje poprzedzające egzamin i następujące po nim, odbywają się według planu lekcji.

Prosimy o punktualność i życzymy Wam kochani powodzenia!

Początek strony