1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

d niepodl 2W przeddzień obchodów dziewięćdziesiątej trzeciej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, klasa IVa przygotowała apel upamiętniający listopadowe wydarzenia z 1918 r. Uczniowie zaprezentowali się w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach. Głównym celem przedstawienia było opowiedzenie o minionych wydarzeniach z zachowaniem ducha patriotyzmu, podkreślenie konieczności wychowywania kolejnych pokoleń w miłości do Ojczyzny i szacunku do symboli narodowych i polskiej tradycji. Problematyka została ujęta w nieco niekonwencjonalny sposób – drzewa, szumiący las skrywający tajemnice i pamięć o tamtych dniach, opowiadały historie o bohaterach ginących za wolność, a wtórował im chór żołnierzy. Licznymi piosenkami o tematyce patriotycznej starano się podkreślić radosny aspekt Święta Niepodległości przypominając, że wywalczenie suwerenności naszego kraju jest powodem do dumy.

Początek strony