1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

bialorusPodziękowania dla dzieci i rodziców klas II za ofiary złożone na misje Sióstr Franciszkanek na Białorusi

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Pozdrawiamy was gorąco. Siostra Bernarda przekazała nam pieniądze, które złożyliście na potrzeby dzieci na Białorusi. Pragniemy wiec podziękować za ten dar w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu dzieci, które skorzystają z Waszego daru. Każda ofiara, która otrzymujemy jest dla nas ogromna pomocą w pracy ewangelizacyjnej. Organizujemy dla dzieci i młodzieży rekolekcje, zabawy połączone z katecheza, poczęstunkiem i loteria fantowa, kupujemy tkaniny, z których szyjemy kostiumy do różnych przedstawień, wspomagamy tez finansowo wyjazdy na rekolekcje, piesze pielgrzymki itp. Robimy również paczki żywnościowe, dla ubogich rodzin. Pracy nie brakuje, ale wystarcza nam zapału i radości do służenia Bogu tam gdzie On nas posyła, a i o środki materialne Bóg się troszczy! Jeszcze raz dziękujemy i zapewniamy o modlitewnej pamięci!

Z darem modlitwy

Siostry z Białorusi

Początek strony