1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

efs

W ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" w czerwcu 2008 r. nasza szkoła otrzymała nową pracownię komputerową.
Pracownia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Charakterystyka wyposażenia pracowni:

  • Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy)
  • Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym
  • Drukarka sieciowa
  • Skaner
  • Wideoprojektor
  • Komputer przenośny
  • Urządzenia sieciowe i budowa sieci
  • Oprogramowanie edukacyjne
Początek strony