1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

10 lecieW dniach 27 i 28 września A.D. 2007 r. społeczność naszej szkoły przeżyła wspaniałą, epokową uroczystość. Były to: dziesięciolecie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Księdza Piotra Skargi oraz poświęcenie sztandaru szkoły. Na ten sztandar – symbol szkoły – po raz pierwszy ślubowali pierwszoklasiści z gimnazjum i liceum.
Uczniowie bardzo przeżywali swoją uroczystość. W galowych strojach, w wielkim skupieniu zgromadzili się w kościele. Przybyli dostojni goście – metropolita warszawski JE ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz oraz przedstawiciele władz miasta i władz oświatowych.
Proboszcz parafii – organu prowadzącego szkołę – ks. Janusz Godzisz powitał zebranych i w sposób niezwykle wzruszający przedstawił historię KZE – od „pierwszego, cichutkiego, nieśmiałego dzwonka” we wrześniu 1997 r. do dziś, gdy nasza szkoła ma 15 oddziałów, w których uczy się prawie 300 uczniów. Wybudowano nowoczesny, wygodny budynek dydaktyczny i planuje się w nieodległej przyszłości dobudowanie hali sportowej.
Najważniejszym, centralnym momentem uroczystości była oczywiście Msza Święta. Celebrował ją warszawski Arcypasterz. W wygłoszonej homilii uświadomił wielką rolę, jaką odgrywa szkolnictwo katolickie w życiu narodu i Kościoła. Broni tradycyjnej, prawdziwej kultury przed zalewem nihilizmu i nowinkarstwa. Pełni misję ewangelizacji wśród zeświecczonego a nawet spoganizowanego ponownie świata. Arcybiskup nawiązał też do patrona szkoły – Księdza Piotra Skargi, podkreślił jego patriotyzm, pobożność i odwagę. Cechy te podkreślali również inni mówcy, w tym także mazowiecki kurator oświaty pan Grzegorz Tyszko.
Wiele emocji wzbudził moment poświęcenia sztandaru KZE ufundowanego przez rodziców uczniów. Sztandar został publicznie zaprezentowany przez odpowiedni poczet – zasłużonych uczniów liceum i gimnazjum. Po jednej jego stronie jest godło Rzeczypospolitej a po drugiej popiersie Patrona otoczone nazwą szkoły i datami. Sztandar nawiązuje do tradycji rycerskich naszej Ojczyzny. Aluzji do nich, jak również aluzji do polskiego katolicyzmu było wiele. Elektryzujące wrażenie zrobiła śpiewana wspaniała pieśń „Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło”. W rytm melodii tej pieśni uczniowie rozchodzili się po Mszy Św. Było to bardzo wzniosłe, budujące i na pewno długo zostanie w pamięci.
Po Mszy Świętej, zakończonej uroczystym błogosławieństwem oraz wystąpieniem dostojnych gości, odbyła się „część artystyczna” przygotowana przez Panią profesor Jolantę Mulicką i uczniów III klasy liceum. Był to montaż słowny na tematy szkolne a konkretnie były to wspomnienia szkolne m. in. takich znanych pisarzy jak Wiktor Gomulicki i Kornel Makuszyński zawarte w ich powieściach.
Po wysłuchaniu tego programu wszyscy udali się do budynku Szkoły. Tam – w holu głównym na parterze – odbyło się uroczyste, oficjalne odsłonięcie popiersia Patrona Szkoły.
Uroczystość zakończył wspaniały poczęstunek przy dźwiękach muzyki. Na szkolnym boisku przy rozstawionych stołach jedzono i pito i ogólnie cieszono się z tak wspaniałych wydarzeń.

Początek strony