1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

p rokuZwykły znaczek – taki z koperty, w której otrzymaliśmy list – czy może się na coś przydać? Komuś pomóc? Tak. 
Już drugi rok w naszej szkole wysyłając co pewien czas dużą kopertę z zebranymi przez dzieci znaczkami, uczestniczymy w akcji „Każdy znaczek wspiera misje” prowadzonej przez Księży Werbistów z Pieniężna. Fundusze otrzymane ze sprzedaży tych znaczków są przeznaczane na potrzeby misji.
Święci – nasi przyjaciele w niebie – kiedy byli jeszcze na ziemi czynili nawet małe rzeczy z wielką miłością  - bo prawdziwa miłość Boga i drugiego człowieka nadaje wartość wszystkiemu co robimy.

s. Justyna – opiekunka akcji znaczek

Początek strony