1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

roratyZ chwilą rozpoczęcia się Adwentu, weszliśmy w czas liturgicznego radosnego oczekiwania na Narodziny Pana Jezusa. W tym szczególnym czasie, kiedy to za wzorem Maryi przygotowujemy się na spotkanie ze Zbawicielem i z Nią też przeżywamy ten czas – uczestniczymy we Mszy świętej o świcie, zwanej roratami. Nazwa ta, pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli laetarae (Spuście rosę, niebiosa). Są to Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny. W czasie rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa ozdobna świeca – symbolizująca obecność Maryi.
Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach, zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu”.
Tak jak bywało w latach ubiegłych nasza szkoła uczestniczy w roratach w tutejszej parafii w poniedziałki i środy o godz. 6.30. Czuwamy modląc się i prosząc o łaski potrzebne do jak najlepszego przygotowania się na spotkanie z Panem Jezusem.
Po Mszy świętej idziemy na wspólne śniadanie do barku szkolnego.

Początek strony