1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

p stolowka

Jedną z ciekawych form zaangażowania uczniów w życie szkoły i rozwijania przez nich swoich talentów są konkursy klasowe i szkolne. W tym roku w klasie II zorganizowany został konkurs pod hasłem „Ptasia stołówka”. Uczestnicy wykonali z pomocą rodziców lub dziadków karmniki dla ptaków...
Wszystkie prace zostały nagrodzone podczas rozstrzygnięcia konkursu 19 XI 2004 r. Jeden z karmników można teraz podziwiać na parapecie okiennym naszej klasy. Dzieci pamiętają, by ptasia stołówka nigdy nie była pusta, więc ptaki chętnie ją odwiedzają. Dzięki temu uczniowie mogą poznawać różne gatunki ptaków.

Początek strony