1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

11 listopadWażnym elementem wychowania jest kultywowanie tradycji patriotycznych... 10 listopada wspominaliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie klasy II przygotowali krótki program artystyczny przybliżający kolegom z innych klas w prostych słowach i piosenkach wydarzenia historyczne. Postawa uczniów podczas uroczystego apelu była wyrazem szacunku i wdzięczności wobec naszych przodków, dzięki którym możemy żyć w wolnej ojczyźnie.

Początek strony