1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

1 procent 2019Tylko 1 % a tak wiele można zrobić

 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania „Bono Juventutis„ powstało w roku 2004 przy Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi. Członkami i przyjaciółmi Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, absolwenci oraz osoby, którym leży na sercu troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży polskiej w duchu wiary oraz poszanowania tradycji i historii naszego narodu.

Stowarzyszenie "Bono Juventutis" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000112478. Można nas również znaleźć na liście organizacji pożytku publicznego, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: http://opp.ms.gov.pl

Zebrane fundusze przeznaczymy na rozbudowę szkoły, którą rozpoczęliśmy w lipcu 2019 r.

www.skarga.edu.pl

Dziękujemy

Początek strony