fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

1 procent 2019Tylko 1 % a tak wiele można zrobić

 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania „Bono Juventutis„ powstało w roku 2004 przy Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi. Członkami i przyjaciółmi Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi i Przedszkola Publicznego "Kwiatki św. Franciszka" oraz osoby, którym leży na sercu troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży polskiej w duchu wiary oraz poszanowania tradycji i historii naszego narodu.

Stowarzyszenie "Bono Juventutis" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000112478 i posiada nr rachunku bankowego 69 1020 1185 0000 4102 0250 7887. Można nas również znaleźć na liście organizacji pożytku publicznego, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: http://opp.ms.gov.pl

Zebrane fundusze przeznaczymy na wyposażenie nowo powstałego budynku szkoły

www.skarga.edu.pl

Dziękujemy

zespol pmp

Początek strony