1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
Trwa nabór uzupełniający do klas 2 - 8
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.

Z A P R A S Z A M Y

Początek strony