fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Miłość  najczęściej dostrzegana jest w kontekście relacji małżeńskich, rodzinnych, ponieważ w domu mamy najwięcej okazji, by ją okazywać i jej doświadczać. Jednak miłość ma szersze znaczenie. Jest ona pomaganiem innym, obroną słabszych, dobroczynnością, opieką, troską o innych, zrozumieniem, przebaczeniem, życzliwością, dobrym życzeniem, miłosierdziem, wspieraniem i wszystkim tym, co jest dobrem.
Każda myśl i działanie wypływające z miłości jest w istocie dobre, ale jako osoby posiadające dar rozróżniania i oceniania musimy pamiętać o konsekwencjach czynów.
Miłość ma swoje źródło w Bogu, które nigdy się nie wyczerpie, możemy z niego korzystać bez granic.

Proponuję następujące tematy:

 1. Miłość do siebie. Samopoznanie warunkiem dokonania zmiany na lepsze.

  Jesteśmy mieszanką różnych cech i  dobrych  i złych. Ważne jest, aby zaakceptować taki stan. Zrozumienie tego jest punktem wyjścia do podjęcia prób doskonalenia tego, co w nas nie jest najlepsze. Miłość do siebie to dbanie   o ciało i umysł oraz duszę, a także odkrywanie w sobie talentów, rozwijanie ich i wykorzystywanie dla dobra innych.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam ze swoim dzieckiem o jego zdolnościach i w jaki sposób może je pokazać. Porozmawiam również  o niedobrym przyzwyczajeniu i  możliwościach jego zmiany. 

 2. Miłość do innych. Jak ją okazujemy?

  „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”

   W każdym z nas jest iskra Boga, w niektórych jest przykryta trudną osobowością, negatywnymi emocjami i  może się zdarzyć, że szczera życzliwość pozwoli jej przebić się i zajaśnieć.
  Propozycje dla rodziców: zastanowię się z dziećmi komu i w jaki sposób możemy okazać miłość np. pomagając.

 3. Miłość do Boga.

  Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie” - Mt 22,36

  Kochać Boga jest najpiękniejszym zobowiązaniem człowieka. Kochać oznacza słuchać Jego i pozwolić prowadzić się Jemu. Bóg upodobał sobie czyste i pełne miłości serce. Człowiek nie zawsze odpowiada miłością na miłość, Bóg zawsze nam  odwzajemnia miłość i nigdy nie jest ona nadaremną.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem o tym w jaki sposób możemy okazywać Bogu miłość, kim chciałoby być dla Boga.

       Alicja Dzwonkowska

 

Początek strony