fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

W styczniu tematem wiodącym jest inspiracja. Inspiracja jest gotowością do działań twórczych, kreatywnych, przełamujących bariery czy schematy mentalne, jest też otwarciem się na czerpanie wiedzy z autorytetów, osób, które uznajemy za ciekawe, mądre. Inspiracja jest natchnieniem, pomysłem, wyrazem korzystania z wyższych zdolności umysłowych, często bez udziału świadomej percepcji. Najbardziej cenną inspiracją jest ta, która pochodzi bezpośrednio od Boga.

Dzięki inspiracji jesteśmy różni i świat ciągle zmienia się.

Tematy szczegółowe:

  1. Dobre myśli inspirują moje działania. Często zainspirowane działanie wygląda jak naśladowanie kogoś. Musimy mieć świadomość tego, że różne środowiska mogą nas pobudzić do niekoniecznie chcianych i dobrych zachowań. Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci.
    Propozycje dla rodziców: Zaobserwuję, co najbardziej inspiruje moje dziecko. Jeśli jest to złe towarzystwo (nie dotyczy to tylko kolegów czy koleżanek, ale mogą to być nieodpowiednie książki, filmy, czy gry) postanawiam zmienić takie źródła.

  2. Swoją postawą mogę zainspirować innych. Czyny bardziej przemawiają niż najpiękniejsze słowa. Ta oczywistość zmusza nas do kontrolowania swojego zachowania wobec dzieci i otoczenia. Dzieci naśladują swoich rodziców. Wzorce jakie przejmą po nas mogą być drogowskazem lub przykrym balastem.
    Propozycje dla rodziców: Zaobserwuję, jakie moje postawy, jakie zachowania czy słowa zachęcają dziecko do lepszego postępowania.

  3. Bóg jest źródłem prawdziwie dobrej inspiracji. Działania człowieka mogą być wywołane egoistycznymi pobudkami, dlatego zaufanie do ludzi jest zawsze ograniczone. Bóg działa z czystej miłości, więc możemy mu zaufać bezgranicznie. Sama możliwość zaufania już jest ogromną łaską otrzymaną od Niego. Jeśli inspiracje przyjdą od Boga, dostaniemy również siłę, aby je zrealizować.
    Propozycje dla rodziców: Nauczmy dzieci pamiętania o Bogu i kontaktu z Nim.

Z każdego dnia przeznacz pół godziny na modlitwę, a jeżeli masz dużo do zrobienia, przeznacz 1 godzinę” - Św. Franciszek Salezy
Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę – to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy” - Matka Teresa

Alicja Dzwonkowska

Początek strony