fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Ten rok szkolny rozpoczniemy od wartości odpowiedzialność. Wartość ta najbardziej związana jest z prawym i właściwym postępowaniem. Stopień odpowiedzialności zależy od wieku oraz roli jaką pełnimy. Skupimy się na czterech aspektach: odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności wobec szkoły, wobec rodziny i wobec Boga.

 1. Odpowiedzialność za siebie: rodzice muszą pozwolić, aby dziecko ponosiło konsekwencje swojego zachowania. W ten sposób nabywa wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania w świecie. Wyręczając dziecko w jego obowiązkach szkolnych uczymy go nieuczciwości, oczekiwania na pomoc, w rezultacie jego poczucie wartości maleje, gdyż ciągle jest niesamodzielne. Poprzez doświadczenie skutków własnego działania dziecko najszybciej nauczy się unikania niewłaściwego zachowania.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiajmy z dzieckiem za co jest odpowiedzialny. Czy jest świadome, że ono również ponosi odpowiedzialność za swoje działania, za to jak i do czego używa swojego ciała i czym napełnia swój umysł.

 2. Odpowiedzialność wobec szkoły: każdy uczeń ma nie tylko prawa, ale i obowiązki. Można się z nimi zapoznać w statucie szkoły, regulaminie, w zasadach oceniania ucznia, w procedurach postępowania w sytuacjach krytycznych. Nie wykonywanie obowiązków wiąże się z ponoszeniem konsekwencji. Uczeń odpowiedzialny jest nie tylko za swój rozwój, swoje umiejętności, ale również za to, jak funkcjonuje w klasie, jaki wkład wnosi w to, aby relacje między uczniami były dobre, czy nie daje negatywnego przykładu dla innych.
  Propozycje dla rodziców: przypominamy o zasadach zachowania w szkole, o zasadach oceniania, regulaminie. Nawet, jeśli mamy wątpliwości co do zasad szkolnych, lepiej dla dziecka jest, jeśli nie słyszy naszych komentarzy. O swoich sugestiach można porozmawiać z wychowawcą klasy. Zadbajmy o potrzebne przybory, pomoce, ćwiczenia i książki.

 3. Odpowiedzialność wobec rodziny: dom jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się bezpiecznie. Tam jesteśmy najbardziej autentyczni i tam przeżywamy najgłębiej swoje doświadczenia. Dlatego tak ważna jest wrażliwość na potrzeby i pragnienia członków rodziny, okazywanie szacunku i zrozumienia, nie prowokowanie konfliktów, wybaczanie i nie wykorzystywanie innych. Odpowiedzialności uczymy się od najmłodszych lat.
  Propozycje dla rodziców: zastanowimy się czy sprawiedliwie zostały podzielone obowiązki domowe między dziećmi. Pamiętamy, aby zauważać i doceniać dzieci za zaangażowanie się w zajęcia domowe. Zapraszamy swoje dzieci do wspólnych działań na rzecz domu.

 4. Odpowiedzialność wobec Boga: jest ona najwyższej wagi. Jednocześnie uzależniona od naszego funkcjonowania na co dzień. Jeśli dobrze postępujemy wobec nauczycieli, szkoły, rodziców i innych osób, to jesteśmy odpowiedzialni też wobec Boga. Oczywiście ważne jest, abyśmy nasze dziecko swoim przykładem i przykładami dobrych ludzi, z literatury, historii, z Pisma św. uwrażliwiali i uczyli mądrego i rozważnego postępowania.
  Propozycje dla rodziców: przypominamy o tym, że rozmowa z Bogiem, modlitwa daje nam potrzebne siły, aby żyć dobrze. W przypadkach zwątpienia prosimy Boga o pomoc i kierowanie nami.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony