fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Tematem wiodącym w listopadzie będzie odwaga. Odwaga jest związana z cnotą męstwa. Również inne wartości takie cechy jak otwartość, szczerość, roztropność, mądrość, wytrwałość idą w parze z odwagą. Niekiedy zastanawiamy się dlaczego jedni są odważni, a inni nie. Niektórzy nie postępują odważnie z wygodnictwa, lenistwa, leku przed krytyką, odrzuceniem, wolą działać stereotypowo, nie chcą wyróżniać się. Jednak jaki byłby świat bez ludzi odważnych, bez śmiałych pomysłów, bez ryzykownych działań? Nie byłoby żadnego postępu. Nie bylibyśmy wolnym krajem. Miesiąc listopad jest szczególnym dla kraju.
Tematy szczegółowe:

  1. Odwaga wobec samego siebie. Jest spojrzenie na siebie i dostrzeżenie nie tylko dobrych, ale i tych gorszych naszych cech, zachowań, przyzwyczajeń. Odwaga polega na przyznaniu się do ich posiadania i chęci dokonania zmiany na lepsze.
    Propozycje dla rodziców: przygotuję swoje dziecko do zmiany, niech wykona takie coś, czego się obawia, że nie da sobie rady. Nagrodzę za dobre wykonanie, a nawet za próbę wykonania.

  2. Odwaga wobec innych. Żyjemy w rodzinie, w społeczeństwie, które to wpływa na nasze zachowania. Bardzo często działamy wbrew własnym odczuciom i sądom, pod wpływem innych osób, np. kłamiemy, zgadzamy się na złe zachowanie, aby komuś przypodobać się.
    Propozycje dla rodziców: jeśli zaobserwowałem, że moje dziecko ulega złym wpływom innych, porozmawiam z nim o tym i wspólnie ustalimy strategię postępowania na przyszłość. Jeśli dziecko zrobiło coś złego zachęcę go do przeproszenia i wynagrodzenia. Pochwalę za dobrą postawę i odwagę.

  3. Odwaga bycia wiernym Bogu. Jest to temat raczej dla starszych dzieci. Niemniej umiłowanie, zaufanie, wielbienie Boga należy wpajać od najmłodszych lat. Dziecko winno wiedzieć, że zawsze może polegać na Bogu, zawsze i wszędzie może zwrócić się do Niego i prosić Go o wszystko. Kontakt z Nim uzyskujemy poprzez wielbienie Go, czytanie o Nim, myślenie o Nim, rozmowę z Nim, modlitwę.
    Propozycje dla rodziców: wspólnie z dzieckiem ułożymy modlitwę, prośbę o odwagę, wiarę.

Opr. Alicja Dzwonkowska

Początek strony