1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Temat ten realizowany jest w naszej szkole ze szczególnym zaangażowaniem uczniów, nauczycieli i Dyrekcji, dlatego tylko przytoczę niektóre inspirujące wypowiedzi znaczących osób.

Musimy wyjaśnić różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego kraju kosztem innych. Bowiem ostatecznie dotknęłoby to także jego własnego narodu, wyrządzanie krzywdy dotyka obu stron – i agresora i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest więc antytezą prawdziwego patriotyzmu” - Jan Paweł II - ONZ ,1995 r.

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania” - Jan Paweł II („Pamięć i tożsamość”)

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa” - B. Prus

Niech wspaniałe świadectwo miłości Ojczyzny, bezinteresowności, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom” - Jan Paweł II (Parlament 1999)

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej” - St. Wyszyński

Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki” - Jan Paweł II

Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” - Jan Paweł II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” - Jan Paweł II

Przystoi walczyć w obronie praw, wolności, ojczyzny” - Cyceron

Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny” - St. Wyszyński

Prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej klasy, ale dobro całego narodu” - R. Dmowski

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” - J. Piłsudski

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować” - R. Dmowski

Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić” - J. K. Kennedy

Ojczyzna to trzy  wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólne ziemie i wspólna pamięć” - B. Wolniewicz

Patriotyzm jest wtedy, Gdy na pierwszym miejscu jest miłość do własnego narodu; nacjonalizm wtedy, gdy na pierwszym miejscu jest nienawiść do innych narodów” - Ch. de Gaulle

Prawdziwym patriota jest ten, który nie jest ze wszystkiego zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej” - K. Dickens

Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest  to jakby złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest nasz matka ziemską. Polska jest matka szczególna. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi” - Jan Paweł II (Lotnisko Okęcie, Warszawa 16.06.1983 r.)

Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej” - KKK2239 (2212-13, 2235-38, 2240, 2244)

Aby uformować tożsamość narodową młodego człowieka należy akcentować jak wielkie znaczenie ma dla nas posiadanie wolnego kraju, własnego języka, własnej kultury. Ukazywanie wybitnych osobowości, ich dokonań dla Polski i świata jest jednym z zadań  dla nauczycieli i rodziców. Angażowanie się w pracę dla dobra wspólnego to także namacalny dowód naszego patriotyzmu.
Propozycje dla rodziców: przybliżę postacie historyczne osób, które umiłowały swoją ojczyznę. Akcentuję w rozmowach z dzieckiem, jak bardzo ważne jest, aby system społeczny i polityczny istniał dla dobra wspólnego narodu. Wskażę, kto jest współczesnym patriotą i dlaczego oraz w jaki sposób można obecnie wyrażać patriotyzm.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony