fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

„Nie ma rzeczy, której nie można zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem” - Seneka
„Talent jest kawałek szlachetnego, ale surowego metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje” - Ks. Stanisław Staszic
„Nigdy, nigdy, nigdy nie poddawaj się” - Winston Churchil

W styczniu zastanawiamy się nad wytrwałością. Wytrwałość jest wartością przejawiającą się w cierpliwości, konsekwencji, determinacji, pracowitości, systematyczności, stanowczości, silnej woli, wierze i zaufaniu do siebie. Jest przeciwieństwem lenistwa, słomianego zapału i chaotyczności.
Wszyscy rodzice, którzy chcą dobrze wychować swoje dzieci wiedzą z własnego doświadczenia jak wiele muszą mieć wytrwałości w swoich dążeniach i jak bardzo ważny jest wybór właściwego celu.

Proponujemy następujące tematy:

 1. Wybieram cele możliwe do zrealizowania w krótkim czasie.
  Mały cel tj. taki, który można osiągnąć szybko jest nam potrzebny po to, aby móc doświadczać radości z jego spełnienia, poczuć własną siłę sprawczą i zadowolenie. To wzmacnia wiarę i zaufanie do siebie, a tym samym chęć do wysiłku. Niezmiernie ważne dla dziecka jest dostrzeganie i docenianie jego wysiłku przez rodziców. Pamiętajmy również o zachęcaniu do pokonywania lub omijania pojawiających się przeszkód.
  Propozycje dla rodziców: Razem ze swoim dzieckiem wybiorę cel do zrealizowania w ciągu 1 tygodnia. Obserwuję, w jaki sposób moje dziecko realizuje, wspieram je i pomagam osiągnąć z sukcesem.

 2. Cele długoterminowe
  Nasze małe działania powinny mieć sens czyli dawać coś dobrego lub być częścią większego celu. Perspektywa działania w długim czasie dla dziecka jest często mało motywująca i atrakcyjna. Aby jego wysiłki nie szły na marne rodzice mogą ukierunkowywać jego uwagę i rozbudzać ambicje. Pozwalając wybierać cele powinniśmy ocenić właściwie możliwości dziecka oraz sposoby jego uzyskania jak również możliwości motywowania.
  Propozycje dla rodziców: wspólnie z dzieckiem ustalę jeden cel długofalowy, określę czas i warunki jego realizacji oraz etapy dochodzenia do niego, (jeśli zachodzi taka konieczność)

 3. Ustalam sposoby motywowania siebie
  Aby osiągnąć cel musimy mieć motywację. Im bardziej atrakcyjny jest cel tym więcej mamy zapału. Przy celu zbyt odległym po pierwszym okresie wzmożonego zapału następuje jego osłabienie.  Ważne jest, by w początkowym etapie wykonać jak najwięcej, gdyż to będzie nas mobilizowało w okresie osłabienia. Pomocą niezbędną jest system nagród. Dzieci cieszą się nawet małymi nagrodami. Wymaga to od rodziców czujności i życzliwej uwagi, by wspierać dziecko wtedy, gdy tego potrzebuje oraz uczyć pokonywać lub omijać przeszkody.
  Propozycje dla rodziców: ustalę sposoby nagradzania dziecka po każdym etapie i po osiągnięciu celu i powiem mu o tym.

 4. Jestem wytrwały w stawaniu się lepszym człowiekiem
  Oznacza to, że poprzez realizowanie celów powinniśmy nie tylko stawać się pewniejsi siebie czy też zadowoleni z siebie, lecz również to, że możemy popracować nad tymi naszymi cechami osobowości, które nie są dobre np. reagowanie złością, lenistwo…
  Podobnie jak w zadaniach szkolnych możemy sobie wyznaczyć cel krótki i dłuższy oraz sposób motywowania siebie np. przez 1 miesiąc będę pracowity. Dzieci chętnie podejmują wyzwania, jeśli dorośli tego od nich oczekują i nagrodzą ich nie tylko materialnie, lecz także uwagą, wspólnie spędzonym czasem itd.
  Propozycje dla rodziców: razem z dzieckiem wybiorę cel, który zmienia nas na lepsze. Zredagujemy umowę określającą czas, warunki i nagrodę np. będziemy dla siebie mili – nie podnosimy głosu, rozmawiamy bez pretensji, żalu…, nagrodą będzie wspólne wyjście do kina.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony