1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Szacunek jest podstawą w formowaniu dobrych relacji, aspektem kulturalnego zachowania. Jest to akceptowanie drugiej osoby. Wyraża się w życzliwym, wyrozumiałym postępowaniu, w chęci udzielania pomocy, unikaniu robienia przykrości, w kulturalnym zachowaniu.
Tematy szczegółowe:

 1. Szanuję siebie.
  Szacunek względem siebie wyraża się poprzez dbanie o swoje ciało, o higienę osobistą, odpowiednie odżywianie się, poznawanie własnych możliwości i pracę ze słabymi stronami, czytanie dobrej literatury, właściwe korzystanie z mediów.
  Propozycje dla rodziców: zorientuję się, czy moje dziecko właściwie korzysta z telefonu, internetu, telewizji, odpowiednio odżywia się, prowadzi zdrowy tryb życia.

 2. Szanuję rodziców i nauczycieli.
  Szacunek dla rodziców i nauczycieli. Jest to postawa, która wymaga uważnego słuchania, mówienia prawdy, wyrażania wdzięczności, doceniania za trud i wysiłek wkładany w wychowanie i uczenie. Szacunek względem nauczycieli wymaga kulturalnego i opanowanego sposobu zachowania, zwracania się.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem na temat jego relacji z nauczycielami, w trudnych sytuacjach zastanowimy się jak je zmienić.

 3. Szanuję koleżanki i kolegów.
  Szacunek względem koleżanek i kolegów. Jeśli zaczniemy skupiać cała swoją uwagę na negatywnych i słabych stronach innych, nie będziemy mogli ich szczerze szanować.
  Propozycje dla rodziców: znajdę czas na rozmowę z dzieckiem na temat relacji w klasie, porozmawiam jak się czuje, jak chciałoby się czuć, co można zmienić.

 4. Szanuję otaczający mnie świat.
  Szacunek wobec otaczającego mnie świata. Jeśli nauczymy dziecko doceniać to, co posiadają, dbać o przyrodę, o zwierzęta, o wartości, które mamy, wówczas instalujemy w nich właściwy program zachowań na przyszłość.
  Propozycje dla rodziców: zwrócę uwagę na to, czy moje dziecko dba o książki, utrzymuje swoje miejsce nauki w czystości i ładzie.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony