fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Wybraliśmy wartości, jako tematy zajęć wychowawczych, ponieważ właściwie wybrane wartości nie tylko nie dewaluują się, ale nadają naszemu życiu głębszy sens i kierunek działania. Chcemy, aby uczniowie wykształcili taką osobowość, dzięki której z godnością będą osiągać sukcesy i zadowolenie. Rozwój intelektualny i emocjonalny musi iść w parze z rozwojem duchowym. Zrozumienie i odczucie wartości zmienia charakter i stosunek do życia. Warto więc włożyć swój wysiłek do uaktywniania potencjału w uczniach do dobrego działania.
Poprzez przybliżanie wartości chcemy nauczyć ich prawości, rozsądku, umiejętności rozróżniania, szacunku do rodziców i nauczycieli, poczucia obowiązku, tolerancji, cierpliwości, współczucia, przebaczenia, życzliwości i delikatności, wdzięczności, prostoty, troski o otoczenie, dobrej komunikacji i pewności siebie, dobrych relacji i samopoczucia oraz silnej woli.
Oczywiście w każdym okresie rozwojowym wartości będą miały trochę inny wymiar. Ważne jest to, aby uczyć się je określać, poznawać jak się one przejawiają oraz doświadczać ich przenikania w codziennych wyborach i działaniach.
Chociaż nasz umysł pomaga nam je dostrzegać i rozróżniać, to jednak prawdziwe wartości wypływają z naszych serc. Ilekroć stoimy przed dylematem: co jest dla mnie ważne, co powinienem wybrać należy zwrócić się do serca i postawić pytanie: czy to co wybiorę jest dobre, nie skrzywdzi mnie i innych. Oczywiście pojawia się tutaj kwestia czystego serca, a więc serca bez nienawiści, gniewu, chęci zemsty, wrogości, dumy, zazdrości, chciwości… Tylko takie serce może nam dać dobrą odpowiedź.
A więc wsłuchujmy się w nasze serca, w których mieszka Bóg. Wprowadzając w życie odpowiednie wartości otwieramy drogę do Niego.

Początek strony