fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
„Usłysz Panie, moje słowa”
dla uczczenia Pontyfikatu Jana Pawła II

Regulamin

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

 • Kardynał Kazimierz Nycz
  Arcybiskup Metropolita Warszawski
 • Aurelia Michałowska
  Mazowiecki Kurator Oświaty

Cele i motywy Konkursu:

 • uczczenie pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej – św. Jana Pawła II;
 • przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;
 • ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach cywilizacyjnych;
 • zaakcentowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych czasów i epok;
 • popularyzacja poezji Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3;
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 7 – 8.
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.
 3. Szkoły, zgłaszające się do Konkursu, przeprowadzają pierwszy etap, czyli eliminacje do etapu drugiego i wybierają trzech uczestników z każdej kategorii wiekowych (patrz pkt 1).
 4. Do biura organizacyjnego należy przesłać drogą e - mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do Konkursu wraz z listą zakwalifikowanych uczniów (druk należy pobrać ze strony internetowej www.skarga.edu pl.)
 5. Uczniowie szkół podstawowych przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce religijnej, natomiast licealiści prezentują wybrany wiersz lub fragment poematu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
 6. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

Przebieg Konkursu:

 1. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej składać się będzie z trzech etapów:
  • eliminacji szkolnych, mających wyłonić do etapu drugiego trzech uczestników z każdej grupy wiekowej;
  • etapu drugiego, kwalifikującego do udziału w finale;
  • finału, mającego wyłonić zwycięzców.
 2. Eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
  Etap drugi i finał realizowany będzie przez organizatorów; uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od kategorii wiekowej oraz liczby zgłoszeń;
 3. Kryteria oceny:
  • dobór i rozumienie tekstu;
  • poprawność i ekspresja wypowiedzi;
  • umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
  • dykcja oraz opanowanie tekstu.
 4. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:
  • występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół podczas kolejnych sesji przesłuchań konkursowych;
  • poszczególne sesje trwać będą ok. 60 minut;
  • uczestników oceniać będą komisje sędziowskie, powołane przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 5. W II i III etapie uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji  danej grupy (ok. 60 min.)
 6. Do finału może zostać zakwalifikowanych:
  • kl. 1 - 3 - 40 uczniów
  • kl. 4 - 6 - 40 uczniów
  • kl. 7 - 8 - 30 uczniów
  • szkoły ponadpodstawowe - 20 uczniów
 7. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Kalendarium:

 • do dnia 9.10.2023 r. przeprowadzenie etapu eliminacyjnego i nadesłanie do biura organizacyjnego (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu; formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarga.edu.pl

 • przesłuchania uczestników drugiego etapu odbędą się w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie w dniu 14.10.2023 r. (sobota) od godz. 9.00  wg szczegółowego harmonogramu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.skarga.edu.pl do dn. 11.10.2023 r.

 • przedstawienie wyników drugiego etapu nastąpi dnia 16.10.2023 r. na stronie internetowej współorganizatora konkursu www.skarga.edu.pl

 • przesłuchania finalistów odbędą się również w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi 19.10.2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 i 15.30

 • ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi  20.10.2023 r.  na stronie internetowej www.skarga.edu.pl

  Dwudziesty pierwszy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej  zakończy uroczysta gala z występami laureatów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w dniu 24.10.2023 r. (wtorek) o godz. 10.00.

Nagrody:

 • dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;
 • dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;
 • dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;
 • uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania;
 • wszystkim finalistom oraz  szkołom, przystępującym do Konkursu, zostaną wręczone pamiątkowe podziękowania i dyplomy.

 Uwaga!    

 1. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisanie tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzacie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
 3. Organizator nie wysyła dyplomów i nagród pocztą ani kurierem.
 4. Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.
Początek strony