fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
„Usłysz Panie, moje słowa”
dla uczczenia Pontyfikatu Jana Pawła II

Regulamin

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

 • Kardynał Kazimierz Nycz
  Arcybiskup Metropolita Warszawski

Cele i motywy Konkursu:

 • uczczenie wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową – św. Jana Pawła II;
 • przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;
 • ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach cywilizacyjnych;
 • zaakcentowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych czasów i epok;

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy Konkursu - uczniowie szkół podstawowych - podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
  • uczniowie z klas 1 – 3;
  • uczniowie  z klas 4 – 6;
  • uczniowie  kl. 7 – 8.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.
 3. Szkoły, zgłaszające się do Konkursu, przeprowadzają pierwszy etap, czyli eliminacje do etapu drugiego i wybierają trzech uczestników z każdej kategorii wiekowych (patrz pkt 1).
 4. Do biura organizacyjnego należy przesłać drogą e - mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do Konkursu wraz z listą zakwalifikowanych uczniów (druk należy pobrać ze strony internetowej www.skarga.edu pl.)
 5. Uczniowie przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce religijnej.
 6. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

Przebieg Konkursu:

 1. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej składać się będzie z trzech etapów:
  • eliminacji szkolnych, mających wyłonić do etapu drugiego trzech uczestników z każdej grupy wiekowej;
  • etapu drugiego, kwalifikującego do udziału w finale;
  • finału, mającego wyłonić zwycięzców.
 2. Eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
  Etap drugi i finał realizowany będzie przez organizatorów; uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od kategorii wiekowej oraz liczby zgłoszeń;
 3. Kryteria oceny:
  • dobór i rozumienie tekstu;
  • poprawność i ekspresja wypowiedzi;
  • umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
  • dykcja oraz opanowanie tekstu.
 4. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:
  • występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół podczas kolejnych sesji przesłuchań konkursowych;
  • poszczególne sesje trwać będą ok. 60 minut;
  • uczestników oceniać będą komisje sędziowskie, powołane przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 5. W II i III etapie uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji  danej grupy (ok. 60 min.)
 6. Do finału może zostać zakwalifikowanych:
  • kl. 1 - 3 - 40 uczniów
  • kl. 4 - 6 - 40 uczniów
  • kl. 7 - 8 - 30 uczniów
 7. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Kalendarium:

 • do dnia 10.11.2021 r. przeprowadzenie etapu eliminacyjnego i nadesłanie do biura organizacyjnego (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu; formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarga.edu.pl

 • przesłuchania uczestników drugiego etapu odbędą się w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie w dniu 20.11.2021 r. (sobota) od godz. 9.00  wg szczegółowego harmonogramu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.skarga.edu.pl do dn. 15.11.2021 r.

 • przedstawienie wyników drugiego etapu nastąpi dnia 22.11.2021 r. na stronie internetowej współorganizatora konkursu www.skarga.edu.pl

 • przesłuchania finalistów odbędą się również w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi 26.11.2021 r. (piątek) o godz. 14.30 i 16.00

 • ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi  29.11.2021 r.  na stronie internetowej www.skarga.edu.pl

  Dziewiętnasty Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej  zakończy uroczysta gala z występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich - Plac Bankowy 3).

Nagrody:

 • dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;
 • dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;
 • dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;
 • uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania;
 • wszystkim finalistom oraz  szkołom, przystępującym do Konkursu, zostaną wręczone pamiątkowe podziękowania i dyplomy.

 Uwaga!    

 1. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisanie tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły..
 2. Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników i osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.
Początek strony