1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

XVII Konkurs Recytatorski
Polskiej Poezji Patriotycznej

„Witaj Majowa Jutrzenko”
dla upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Regulamin

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

 • Kardynał Kazimierz Nycz
  Arcybiskup Metropolita Warszawski
 • Aurelia Michałowska
  Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Krzysztof Strzałkowski
  Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola

Cele i motywy Konkursu:

 • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
 • przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;

 • ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;

 • zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;

 • ukazanie piękna polskiej ziemi.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa mazowieckiego
 2. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3;
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;
  • uczniowie szkół podstawowych kl. 7 - 8.
 3. Uczestników zgłasza szkoła poprzez wyłonienie maksymalnie 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej w eliminacjach szkolnych i przesłanie drogą e-mailową do organizatora karty zgłoszenia wg załączonego wzoru.
 4. Adres e – mail organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wzór zgłoszenia do pobrania ze strony: www.skarga.edu.pl
 5. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

Przebieg Konkursu:

 1. . Konkurs Recytatorski  Polskiej Poezji Patriotycznej składać się będzie z trzech etapów:
  • I etap - eliminacje szkolne, mających wyłonić maksymalnie trzech uczestników etapu drugiegoeliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników do etapu drugiego;
  • II etap - kwalifikujący do udziału w finale;
  • III etap - finału wyłonienie zwycięzców.
 2. Przeprowadzenie eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
  Etap drugi i finał realizowany jest rzez organizatorów w siedzibie organizatora
 3. Kryteria oceny:
  • dobór i rozumienie tekstu;
  • poprawność i ekspresja wypowiedzi;
  • umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
  • dykcja oraz opanowanie tekstu.
 4. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:
  • występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół biorących udział w Konkursie.
  • Uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji danej grupy (ok. 60 min)
 5. Do finału może zostać zakwalifikowanych:
  • kl. 1 - 3 - 40 uczniów
  • kl. 4 - 6 - 40 uczniów
  • kl. 7 - 8 - 30 uczniów
 6. . Uczestników oceniać będą komisje, powołane przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
 7. Finał wyłoni zwycięzców laureatów): 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Podczas Gali finałowej laureaci otrzymają pamiątkowe: dyplomy, statuetki i książki.
 8. Siedemnasty Konkurs Recytatorski  Polskiej Poezji Patriotycznej  zakończy uroczysta gala z występami laureatów 1, 2 i 3 miejsca w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich - pl. Bankowy 3).
 9. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, listy zwycięzców, grafik wystąpień uczestników publikowany jest na stronie internetowej Organizatora www.skarga.edu.pl

Kalendarium:

 • do dnia 03.04.2020 r. zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 08.04.2020 r. - opublikowanie na stronie www.skarga.edu.pl harmonogramu przesłuchań drugiego etapu.
 • 18.04.2020 r. (sobota) w godz. 9.00 - 14.00 - przesłuchania uczestników drugiego etapu w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie
 • 20.04.2020 r. - opublikowanie na stronie internetowej współorganizatora konkursu www.skarga.edu.pl wyników drugiego etapu i harmonogramu przesłuchań finalistów
 • 24.04.2020 r. (piątek) godz. 14.30 i 16.00 - przesłuchania finalistów w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie
 • 27.04.2020 r. - ogłoszenie listy laureatów

Nagrody:

 • Dla uczestników eliminacji szkolnych nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;
 • Laureaci otrzymują dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe
 • Finaliści otrzymują dyplomy i książki
 • Uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania
 • Wszystkim szkołom, przystępującym do Konkursu, zostaną wręczone pamiątkowe
    podziękowania i dyplomy.

 Uwaga !    

 • Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzacie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
 • Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 • Organizator nie wysyła dyplomów i nagród pocztą ani kurierem.
 • Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.
Początek strony