fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

j.angielski 2021

  • 5 h języka angielskiego od 1 klasy.
  • Wykwalifikowany NATIVE SPEAKER w kl. 1 - 8.
  • „Ścieżka językowa” polegająca na rozwijaniu głównych kompetencji językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) na każdym poziomie nauczania.
  • Klasa językowa - 6 h języka angielskiego, w tym przedmioty: VOCABULARY i GRAMMAR.
  • Klasa matematyczno – fizyczna - 4 h języka angielskiego, w tym przedmiot SCIENCE z NATIVE SPEAKER’ em.
Początek strony