1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III szkół podstawowych. Uczniowie zostają objęci nauczaniem zdalnym.

Do 29 listopada br. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Uczniowie objęci są nauczaniem zdalnym.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się w domu zdalnie, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione zostanie przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Dyrekcja szkoły

zespol pmp

Początek strony