1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Wartością realizowaną w styczniu będzie sprawiedliwość. Jest ona trudna do realizacji, ale aby odczuwać spokój najbardziej pożądana. Daje nam poczucie ładu, porządku i bezpieczeństwa. Jest ona ściśle związana z zasadami społecznymi i właściwym postępowaniem. Zawsze przywraca równowagę w nas. Sprawiedliwa kara umożliwia nam wzrastanie wewnętrzne.
Szkoła i dom są miejscami, gdzie szczególnie dotyka nas niesprawiedliwość, każdy taki fakt bardziej rani nas niż w innych środowiskach. Rodzi się wtedy gniew, złość, bunt, żal i rozgoryczenie. Aby temu zapobiec, określane są prawa i obowiązki ucznia. Dobrze jest jeśli i w domu wszyscy są świadomi swoich praw i obowiązków i gdy jest to podział sprawiedliwy.
W każdym społeczeństwie obywatele również mają swoje prawa i powinności. Idealnie byłoby, gdyby prawa ustanowione przez człowieka miały swoje źródło w prawie Boskim.

Tematy poruszane w styczniu to:

  1. Sprawiedliwość w domu.
    Zadanie  dla rodziców: zastanowię się nad przywilejami i obowiązkami swoich dzieci w domu, czy są adekwatne do ich możliwości. Może należy je zmienić, by były bardziej sprawiedliwe?

  2. Sprawiedliwość w szkole.
    Zadanie dla rodziców: przeprowadzę rozmowę ze swoimi dziećmi na ten temat. Jeśli to konieczne zwrócę się o pomoc do wychowawcy klasy.

Alicja Dzwonkowska

zespol pmp

Początek strony