1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Gdy nadchodzi wiosna nie jest możliwe nie dostrzeżenie piękna w przyrodzie. Zachwycamy się kwitnącymi kwiatami, roślinami, krajobrazem. Pojawiają się pytania: kto stworzył tak piękną naturę, kto nią kieruje i dla kogo.
Natura i jej prawa pochodzą od Boga. Rolą człowieka jest przyjąć ją jako dar, troszczyć się o niego i wykorzystywać ku dobru.
Piękno przyrody jest pięknem naturalnym niezależnym od nas, ale jest również piękno stworzone przez człowieka. Do niego zaliczamy literaturę, architekturę, muzykę, tkaniny, malarstwo. Jeżeli współgra z pięknem naturalnym odczuwamy je jako harmonię, ład, porządek, spokój.
Jest też piękno duchowe, które oparte jest na takich wartościach jak: życzliwość, pokój, tolerancja, mądrość, dobroć, miłość, cierpliwość, szczerość.

Tematy szczegółowe:

 1. Ukazywanie własnego piękna.
  Każdy z nas ma własną niepowtarzalność, swój wewnętrzny urok. Jeśli dostrzegamy go w sobie, pomagamy mu emanować nim na zewnątrz, stajemy się bardziej ufni, bardziej kreatywni i zadowoleni. Nie chodzi tutaj jedynie o piękno fizyczne, które często nas zwodzi, popycha do odczuwania pogardy wobec mniej urodziwych, lecz o wewnętrzny urok, który daje nam nasze myślenie i działanie.
  Propozycje dla rodziców: uczę swoje dziecko dostrzegania własnego piękna i wartości. Pamiętają o tym, że wszyscy mamy wewnętrzne piękno, zapobiegamy powstawaniu dumy i negatywnych uczuć w stosunku do innych.

 2. Dostrzeganie piękna innych osób. Tworzenie pięknego otoczenia.
  Często chcemy być „naj”. Ujrzenie czegoś dobrego i pięknego zwłaszcza w osobie, której nie lubimy lub której  zazdrościmy jest niełatwym zadaniem. Ale możliwym. Rozwijając kontakt z Bogiem musimy pamiętać, że Jego iskra jest w każdym, chociaż przykryta naszymi wadami, nawykami. Tylko robiąc wysiłek intelektualny i wznosząc się ponad wrażenia zmysłowe i emocje możemy dostrzec Jego obecność.
  Drugim ważnym naszym zadaniem jest tworzenie estetycznego otoczenia. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy są przestrzegane prawa w przyrodzie, czy wokół nas jest porządek i ład. Obecnie często chce nam się wmówić, że to co jest nieestetyczne jest ładne, a to co destrukcyjne jest właściwe, to co dziwne jest naturalne. Musimy w odbiorze artystycznym zachować zdrowy rozsądek i kierować się wrodzonym poczuciem piękna i estetyki, wówczas przyczynimy się do wzrostu harmonii i ładu w świecie.
  Piękno, dobro i prawda są nierozłączne i są filarami naszego życia.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem na temat osoby, której nie lubi. Pomogę mu znaleźć w niej dobre cechy.Przyzwyczajam swoje dziecko do utrzymywania porządku wokół siebie.

 3. Bóg przejawia się poprzez piękno.
  Jeśli śledzimy odkrycia nauki dostrzegamy, że największe dzieła powstały w zgodzie z naturą i w kontakcie z Bogiem. W tajemniczości, pięknie świata przejawia się mądrość Boga. Dlatego pamiętajmy o tym, podziwiajmy i radujmy się naturą i bądźmy wdzięczni.
  Propozycje dla rodziców: piękno pochodzące od Boga przyciąga, jest charyzmatyczne. Zadbajmy o to, by nasze serca były dobre i szczere, a piękno jako ich nieodłączny towarzysz pojawi się samo.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony