1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Nadzieja jest związana z oczekiwaniem na lepsze. Wzbudza w nas optymizm i pozytywne myślenie. Dzięki temu mamy ochotę do podejmowania działań, realizacji planów i marzeń. Nadzieja jest szczególnie związana z wiarą.

Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać” - Jan Paweł II

Tematy szczegółowe:

 1. Nadzieja i ja.
  Każdy z nas ma określone wyobrażenie o sobie i swoich możliwościach. Jeśli jest pozytywne osiąganie sukcesów jest łatwiejsze. 
  Propozycje dla rodziców: pamiętając o tym, że nasze dzieci są często kopiami nas samych starajmy się nie załamywać w trudnych chwilach oraz być dla nich osobami, które umacniają je w wierze w siebie i w nadziei na spełnione marzenia. 

 2. Nadzieja związana z rodziną i szkołą.
  Te dwa środowiska budzą najwięcej emocji, oczekiwań i pragnień. W nich spędzamy najwięcej czasu i maja na nas kluczowy wpływ w kształtowaniu osobowości. Nasze oczekiwania warto weryfikować co jakiś czas, aby nie czuć rozczarowań.
  Propozycje dla rodziców: kontroluję swoje wypowiedzi. Krytyką nie odbieram innym nadziei. 

 3. Bóg jest obecny w nadziei.
  Nadzieja daje nam siłę do zrealizowania czy zaspokojenia potrzeb. Wiara w Boga powoduje, iż nasza nadzieja, jeśli jest oparta na niej, posiada moc potrzebna do działania. 
  Propozycje dla rodziców: Porozmawiajmy o nadziei jako o wyjątkowej wartości, bez której nie potrafimy dobrze żyć.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony