01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

egzamin gW dniach 14 – 16 listopada br. nasi gimnazjaliści napisali I próbny egzamin gimnazjalny.
Uczniowie pierwszego dnia zmagali się z zagadnieniami z zakresu przedmiotów humanistycznych: historii, wos – u i języka polskiego.
Drugi dzień upłynął pod znakiem nauk ścisłych. Rozwiązywano zadania z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Trzeci dzień egzaminów próbnych był już samą przyjemnością. Pisano test z języków obcych - ściślej w zdecydowanej większości wybrano język angielski. Egzamin językowy był podzielony na dwie części – zakres podstawowy i rozszerzony.
Wyniki wszystkich egzaminów próbnych poznamy na początku grudnia. Znając naszych gimnazjalistów, jesteśmy spokojni o wyniki

Początek strony