01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

17 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00 miało miejsce Uroczyste Zakończenie Gimnazjum. Tym samym, po dwudziestu latach istnienia, ten oddział naszej szkoły przeszedł do historii.
Już podczas Mszy Świętej odprawianej w intencji naszych absolwentów, zgromadzeni w kościele, nie kryli wzruszenia. Młodzież wysłuchała słów Księdza Dyrektora w dużym skupieniu, przyjmując jednocześnie błogosławieństwo na dalsze lata swej edukacji i rozwoju duchowego. Podczas mszy miało także miejsce oficjalne przekazanie Sztandaru Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi na ręce następców - przedstawicieli klas siódmych szkoły podstawowej. Uczniowie szkoły podstawowej zostali pouczeni przez Dyrekcję, jak wielkim zaszczytem jest objęcie pieczy nad Sztandarem, będącym symbolem szkoły i jednoczesne zobowiązanie się do godnego reprezentowania placówki i przekazywanych w niej wartości. Emocje towarzyszące młodzieży przekazującej Sztandar, najlepiej świadczą o tym, jak wiele udało nam się zbudować przez te wspólnie spędzone lata.


Dalsza część uroczystości oficjalnych odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się członkowie Grona Pedagogicznego, Rodzice, Rodziny i Uczniowie klas trzecich. Pani Dyrektor Anna Żak zabrała głos w imieniu Dyrekcji i Nauczycieli. W przemówieniu wspomniana została historia szkoły, to, w jaki sposób przez ostatnie trzy lata, a w wypadku niektórych uczniów nawet dziesięć lat, staraliśmy się kształtować umysły, umiejętności, ducha naszych podopiecznych. Pani Dyrektor z rozrzewnieniem wspomniała początki naszych wychowanków w murach szkoły. Podsumowała codzienną, wytężoną pracę Uczniów, Nauczycieli, pracowników, wszystkich, którzy razem tworzyli niepowtarzalną atmosferę wzajemnego szacunku i wsparcia w naszej społeczności. Podkreślone zostały sukcesy małe i duże, które udało nam się osiągnąć w czasie tej wędrówki młodych ku dorosłości i kształtowaniu ich osobowości. Wspomniano także, jak wielką wagę przywiązywaliśmy do tego, by nasi wychowankowie oprócz odebranego wykształcenia, nade wszytko mieli szansę pogłębić swoją wiarę, miłość do Ojczyzny, poczucie tożsamości narodowej, a tym samym nieustannie wzrastali do pełni człowieczeństwa. Rodzicom zostały przekazane gratulacje i serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci, wspieranie ich w upadkach i wzlotach oraz zaangażowanie w życie szkoły.
Następnie wyrazy uznania dla pracy szkoły w imieniu Rodziców przekazał ojciec jednego z uczniów, którego niezwykle mądre, piękne i wzruszające słowa, bez wątpienia pozostaną z nami już na zawsze. Jako pamiątkę dla szkoły, Rodzice przekazali najważniejszy dla nas dar - monstrancję do naszej kaplicy. Z tego miejsca, jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Po wzajemnych podziękowaniach, wychowawcy klas trzecich - p. Magdalena Lenart, p. Kamil Słomiany, p. Agnieszka Bilska i p. Barbara Jurczyk, przystąpili do rozdania świadectw Ukończenia Gimnazjum. Uczniowie odebrali także pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Każdy z wychowawców pogratulował klasom imponujących wyników w nauce i życzył powodzenia w przyszłości. Następnie nauczyciele rozdali nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, reprezentantów szkoły w zawodach, uczniów udzielających się w akcjach charytatywnych wspieranych przez szkołę.
Kolejny etap świętowania, miał już nieco mniej oficjalny charakter. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się po raz ostatni do swoich klas, by wymienić się pamiątkowymi wpisami w albumach i wspominać minione lata.
Dziękujemy Wam Kochani Absolwenci za wszystkie piękne chwile. Napawaliście nas dumą, a Wasza postawa, wyniki edukacyjne, mądrość i dojrzałość, pozostawia nas spokojnymi o przyszłość naszej Ojczyzny.
Pamiętajcie, że drzwi naszej szkoły są dla Was zawsze otwarte. Nie mówimy żegnajcie, a jedynie do zobaczenia!

Początek strony