01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Konkursy przedmiotowe MSCDN  MKO
Finaliści:

  • Kamila Godlewska - chemia
  • Anna Melon – wos

Losy Żołnierza  i Dzieje Oręża Polskiego

  • Jakub Wojtas – laureat
Początek strony