01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

wolaTradycją stał się już coroczny udział naszej szkoły w Turnieju Gimnazjów Wolskich.
Teraz druga klasa gimnazjum ruszyła tropem ofiar tzw. „Rzezi Woli”.
W sierpniu 1944 roku hitlerowcy wymordowali tu około czterdzieści tysięcy ludności cywilnej.
Bohaterką naszej pracy była Wanda Lurie; kobieta, która w czasie Powstania była świadkiem egzekucji trójki swych dzieci, przeżyła własne rozstrzelanie i ocaliła dziecko, które wówczas nosiła pod sercem.
Przez pół roku szukaliśmy protokołów przesłuchań, chodziliśmy jej śladami, tropiliśmy zbrodniarzy. Efektem naszych wysiłków był apel, szkoła na 45 minut pogrążyła się w absolutnej ciszy…

animacja flash - wykonanie Kamil Frydlewicz

Początek strony