01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” - Jan Paweł II

Celem tego tematu jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób zdobywamy mądrość i czym tak naprawdę ona jest. Wydawałoby się, że mądrość to inteligencja, to nieprzeciętne zdolności, umiejętności czy wiedza. Te wymienione atrybuty mogą stać się niezbędne do mądrego działania, ale tylko wtedy, gdy prowadzą do dobra wspólnego. Mądrość jest, bowiem taką wartością, która może rozkwitnąć nawet w osobie niewykształconej. Mądrość zdobywamy poprzez refleksję, naśladowanie i doświadczenie osobiste. Jest ona rezultatem wdrażania dobrze rozumianych wartości w codzienne życie.

  1. Szukam mądrości w sobie.
    Każdy z nas ma predyspozycje do mądrego, czyli dobrego życia. Nasze ciało, nasz umysł, nasze sumienie sygnalizuje nam o tym, jeśli coś źle robimy. Wystarczy tylko słuchać i usłyszeć.
    Propozycje dla rodziców: swoim przykładem pokazuję, jak należy dbać o siebie, jak postępować, czym się kierować, dokonując wyborów. Pamiętam, że najszybciej dzieci uczą się, naśladując.

  2. Szukam mądrości w Bogu.
    Jeśli nie możemy odpowiedzieć na różne dylematy, mamy kogoś, kto zawsze nam odpowie. Bóg, który jest wszechwiedzący, może tego dokonać. Oczywiście, najtrudniejsze jest to, w jaki sposób usłyszeć odpowiedź. Czasem przeczytanie Pisma Św., religijnej literatury czy szczera modlitwa mogą nam przynieść upragnioną wskazówkę czy odpowiedź.
    Propozycje dla rodziców: uczę swoje dziecko zwracania się do Boga i odnajdywania odpowiedzi na pytania.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony