01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
„Usłysz Panie, moje słowa”
dla uczczenia czterdziestej rocznicy wyboru
karola Wojtyły na Papieża


Regulamin

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

 • Kardynał Kazimierz Nycz
  Arcybiskup Metropolita Warszawski
 • Aurelia Michałowska
  Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Krzysztof Strzałkowski
  Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola

Cele i motywy Konkursu:

 • uczczenie wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową – św. Jana Pawła II;
 • przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;
 • ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach cywilizacyjnych;
 • zaakcentowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych czasów i epok;
 • popularyzacja poezji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3;
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;
  • uczniowie szkół podstawowych kl. 7 i 8 oraz gimnazjów;
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.
 3. Szkoły, zgłaszające się do Konkursu, przeprowadzają pierwszy etap, czyli eliminacje do etapu drugiego i wybierają trzech uczestników z każdej kategorii wiekowych (patrz pkt 1).
 4. Do biura organizacyjnego należy przesłać drogą e - mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do Konkursu wraz z listą zakwalifikowanych uczniów (druk należy pobrać ze strony internetowej www.skarga.edu pl.)
 5. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce religijnej, natomiast licealiści prezentują wybrany wiersz lub fragment poematu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
 6. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

Przebieg Konkursu:

 1. Konkurs Recytatorski  Poezji Polskiej Poezji patriotycznej składa się z trzech etapów:
  • eliminacji szkolnych, mających wyłonić do etapu drugiego trzech uczestników z każdej grupy wiekowej;
  • etapu drugiego, kwalifikującego do udziału w finale;
  • finału, mającego wyłonić zwycięzców.
 2. Eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
  Etap drugi i finał realizowany będzie przez organizatorów; uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od kategorii wiekowej oraz liczby zgłoszeń;
 3. Kryteria oceny:
  • dobór i rozumienie tekstu;
  • poprawność i ekspresja wypowiedzi;
  • umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
  • dykcja oraz opanowanie tekstu.
 4. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:
  • występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół podczas kolejnych sesji przesłuchań konkursowych;
  • poszczególne sesje trwać będą ok. 60 minut;
  • uczestników oceniać będą komisje sędziowskie, powołane przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 5. W II i III etapie uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji  danej grupy (ok. 60 min.)
 6. Do finału może zostać zakwalifikowanych:
  • szkoły podstawowe (kl. 1 - 3) - 50 uczniów
  • szkoły podstawowe (kl. 4 - 6) - 50 uczniów
  • szkoły podstawowe (kl. 7 - 8) i gimnazja - 50 uczniów
  • szkoły ponadgimnazjalne - 20 uczniów
 7. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Kalendarium:

 • do dnia 17.10.2018 r. przeprowadzenie etapu eliminacyjnego i nadesłanie do biura organizacyjnego ( e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu; formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarga.edu.pl

 • przesłuchania uczestników drugiego etapu odbędą się w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie w dniu 27.10.2018 r. (sobota) w godz. 9.00 - 14.00 wg szczegółowego harmonogramu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.skarga.edu.pl do dnia 22.10.2018 r.

 • przedstawienie wyników drugiego etapu nastąpi dnia 28.10.2018 r. na stronie internetowej współorganizatora konkursu www.skarga.edu.pl

 • przesłuchania finalistów odbędą się również w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. ks. Piotra Skargi w dniu  30.10.2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 i 15.30

 • ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi  31.10.2018 r.  na stronie internetowej www.skarga.edu.pl

  Szesnasty Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej  zakończy uroczysta gala z występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich - Plac Bankowy3) w dniu 10.11.2018 r. o godz. 10.00.

Nagrody:

 • dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;
 • dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;
 • dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;
 • uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania;
 • wszystkim finalistom oraz  szkołom, przystępującym do Konkursu, zostaną wręczone pamiątkowe podziękowania i dyplomy.

 Uwaga !    

 1. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników i osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.
Początek strony