01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami. - Daniel Goleman

Zajęcia służą podnoszeniu i nabywaniu umiejętności z zakresu:

 1. Pracy z emocjami, w tym:
  • nazywania uczuć własnych
  • wyrażania uczuć
  • zrozumienia świata uczuć innych dzieci i dorosłych
 2. Empatii i współpracy.
 3. Komunikacji interpersonalnej:
  • posługiwania się komunikatem „Ja”
  • radzenia sobie w sytuacji konfliktowej
 4. Kształtowania poczucia własnej wartości.
 5. Pracy nad pokonywaniem nieśmiałości.

Powyższe cele chciałabym osiągnąć poprzez:

 1. Zabawy z elementami socjoterapii, z wykorzystaniem różnych metod i technik
 2. Gry planszowe (wykonane w trakcie zajęć)
 3. Zabawy ruchowe
 4. Scenki z elementami dramy
 5. Zabawy plastyczne
 6. Zabawy muzyczne (z możliwością gry na gitarze)
 7. Rozmowy kierowane i spontaniczna
 8. Czytanie literatury dziecięcej

Ważnym aspektem tych zajęć są zabawy dostosowane do wieku i rozwoju emocjonalnego dzieci.

Mottem warsztatów jest znane polskie przysłowie:

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”

Początek strony