01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg
Ramowy rozkład dnia
w Publicznym Przedszkolu Kwiatki św. Franciszka
w Warszawie

 • 7.00 – 8.15 - Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensującym i wychowawczym; prowadzenie obserwacji pedagogicznej, praca z dzieckiem zdolnym; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne Ćwiczenia poranne
 • 8.15 – 8.30 - Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.
 • 8.30 – 9.00 - Modlitwa przed posiłkiem. Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.
 • 9.00 - 11.15 - Realizacja treści programowych podczas zajęć dydaktycznych. Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z literaturą, muzyką i sztuką. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw konstrukcyjno – technicznych. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka  lub przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Organizowanie gier, zabaw ruchowych i zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • 11.15 – 11.30 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne.
 • 11.30 – 12.00 - Modlitwa przed posiłkiem. Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.  Modlitwa po posiłku.
 • 12.00 – 14.20 - Maluchy - odpoczynek poobiedni
  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca z dziećmi. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Gry i zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne. Zajęcia dodatkowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • 14.20 – 14.30 - Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe w sali, wdrażanie dzieci do utrzymywanie ładu i porządku. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych. 
 • 14.30 – 15.00 - Modlitwa przed posiłkiem. Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturę zachowania się przy stole i estetykę spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.
 • 15.30 – 18.00 - Czytanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Gry i zabawy tematyczne oraz zabawy swobodne inicjowane przez dzieci.  Zajęcia indywidualne i korekcyjno - wyrównawcze. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Początek strony