01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg

"Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Bogu, On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.”  - Papież Franciszek

"Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Wciąż jednak słyszę te słowa - KOCHAĆ, TO ZNACZY POWSTAWAĆ”.
     
Takim czasem zastanawiania się nad swoim życiem, nawracania i powstawania jest czas Wielkiego Postu. Kościół ofiaruje nam środki do pogłębienia życia duchowego: modlitwę, post, jałmużnę.

Codzienna modlitwa małżonków i rodziców z dziećmi pogłębia miłość w rodzinie.  
Podejmowanie drobnych wyrzeczeń (postów) na rzecz bliźniego, szczególnie tego który jest najbliżej, powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek - dzień, w którym Jezus ofiarował się za nas na Krzyżu przybliża nas do Boga.
Jałmużna otwiera serca na potrzeby bliźniego. Może być to symboliczny grosz ofiarowany biednemu, jedzenie potrzebującemu bądź czas ofiarowany najbliższym w domu.  

Zacznijmy od prostych postanowień i każdego dnia otwierajmy nasze serca na działanie Ducha Św.

"Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Wciąż jednak słyszę te słowa-KOCHAĆ, TO ZNACZY POWSTAWAĆ".

Ubezpieczenie NNW dzieci oferta:

Początek strony