01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg

warsztaty p robert22 lutego odbyły się kolejne warsztaty plastyczne z lubianym przez dzieci gościem z pobliskiego Hufca Pracy. Pan Robert przedstawił dzieciom wiosenne zwyczaje ptaków i związaną z nimi sztukę ludową, po czym każde dziecko wykonało z gliny mozaikę z nasionami.

 

 

Początek strony