01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg

"Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Bogu, On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.”  - Papież Franciszek

"Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Wciąż jednak słyszę te słowa - KOCHAĆ, TO ZNACZY POWSTAWAĆ”.
     
Takim czasem zastanawiania się nad swoim życiem, nawracania i powstawania jest czas Wielkiego Postu. Kościół ofiaruje nam środki do pogłębienia życia duchowego: modlitwę, post, jałmużnę.

Codzienna modlitwa małżonków i rodziców z dziećmi pogłębia miłość w rodzinie.  
Podejmowanie drobnych wyrzeczeń (postów) na rzecz bliźniego, szczególnie tego który jest najbliżej, powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek - dzień, w którym Jezus ofiarował się za nas na Krzyżu przybliża nas do Boga.
Jałmużna otwiera serca na potrzeby bliźniego. Może być to symboliczny grosz ofiarowany biednemu, jedzenie potrzebującemu bądź czas ofiarowany najbliższym w domu.  

Zacznijmy od prostych postanowień i każdego dnia otwierajmy nasze serca na działanie Ducha Św.

"Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Wciąż jednak słyszę te słowa-KOCHAĆ, TO ZNACZY POWSTAWAĆ".

 

Nasze Przedszkole powstało we wrześniu 2006 roku. Mieści się w Warszawie przy ulicy Rabsztyńskiej 5. Jest to Publiczne Przedszkole Katolickie prowadzone przez Parafię Rzymskokatolicką Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
Naszym patronem jest Święty Franciszek, stąd nazwa  „Kwiatki Świętego Franciszka”.

Misja przedszkola doskonale odzwierciedla się w słowach  Patrona – Świętego Franciszka:


O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

W codziennej pracy z dziećmi zwracamy szczególną uwagę na wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  „Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1

Początek strony