1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

m powstania 6aMuzeum Powstania Warszawskiego odwiedzili całkiem niedawno uczniowie klasy 6a. Odbyli oni bardzo udany spacer w towarzystwie przewodnika po obiekcie, który jest żywym pomnikiem ofiar Powstania z 1944 r.
Otwarto go w 60 - ą rocznicę tego zrywu mieszkańców stolicy. Muzeum mieści się na Woli w dawnej elektrowni tramwajowej u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Na jednej z wewnętrznych ścian Muzeum wyryte jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie Warszawy w roku '44. Zwiedzający poruszają się po granitowym bruku, wśród gruzów sukcesywnie niszczonego miasta. Uczniowie, oglądając powiększone zdjęcia z tamtego okresu, rekwizyty (broń skonstruowaną domowym sposobem, przedmioty codziennego użytku, opaski powstańcze), odwiedziwszy schron, przemieszczając się kanałami - mieli okazję poczuć atmosferę tamtych dni... Pani Ilona - przewodnik - niejednokrotnie akcentowała tragizm ludności cywilnej w trakcie Powstania, której nie dano wyboru, a która znalazła się w epicentrum powstańczych działań i z którą okupanci rozprawiali się w straszny sposób.
W jednej z sal można było przeczytać wzruszające listy, jakie zwyczajni ludzie przesyłali w trakcie Powstania swoim bliskim, informując o tym, że jeszcze żyją, gdzie się aktualnie znajdują, o tym,  kto z rodziny czy znajomych miał mniej szczęścia.
Skupienie i uwaga uczniów w trakcie zwiedzania mówiły same za siebie. Podobnie było pod Murem Pamięci, który stanowi główny punkt Parku Wolności okalającego Muzeum. Wyryto na nim nazwiska blisko 11.000 Powstańców, którzy zginęli w VIII i IX 1944 r.
Trzeba przyznać, że nasza wizyta w Muzeum była jedną wielką lekcją historii, patriotyzmu, szacunku do Polski i ojczystego języka, w dużej  mierze dzięki - oddanej sprawie - Pani Przewodnik.

Początek strony